Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

e-İrsaliye

Eirsaliye nedir? e-İrsaliye, kağıt ortada kesilmiş olan “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı geçerli niteliklere sahip elektronik ortamda üretilen ve ibraz edilen belge tipidir. 19 ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunua göre zorunlu olan firmların ilgili tarihler itibariyle e-irsaliye kesmesi zorunludur. Kimler Zorunludur? Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar uygulamaya geçmek zorundadır.Bunun dışında e-fatura kullanan tüm mükellefler isteğe göre gönüllülük esasıyla e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilir.

 

Yardım mı Lazım Bize ulaşabilirsiniz