Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Sektördeki 12 Yıllık Tecrübemizle

E-Dönüşüm Çözümlerini Bizimle Keşfedin

Şirketiniz İçin Kurumsal E-Dönüşüm Çözümleri Sunuyoruz

Sunum Videomuz
Kep
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
E-Fatura
E-Arşiv
e-İmza
Elektronik İmza
// HİZMETLERİMİZ

Şirketinizin
İhtiyacı olan Tüm E Ürünler

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır.....

e-Arşiv Fatura

E-Arşiv Fatura ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları.....

e-İmza

ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre E-imza; "Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan.....

e-Defter

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanır.

e-Fatura

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir ......

E-Defter Saklama

19 Ekim 2019 tarihli resmi gazete ilanıyla birlikte e-defter oluşturan mükellefler oluşturmuş oldukları e-defterleri ‘’saklayıcı kuruluşlarda 10 yıl boyunca’’ saklamak zorundadır.GİB(Gelir İdaresi Baş’ ........

// Bilgi Destek

Sıkça Sorulan Sorular

e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir. Mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura
uygulamasına geçmesi zorunluluğu bulunuyor.

+
Yıllık Deneyim

Sektördeki 17. yılımızda 12 Yıllık E-Dönüşüm Tecrübemizle Sizlere Hizmet vermeye devam ediyoruz

DEVAMI
15+
+
Müşteri

E-Dönüşüm Sürecini Yönettiğimiz 2000 e Yakın Müşterilerimize Hergün Yenisi Ekleniyor

BİZE KATILIN
1000+
// E-Dönüşüm

Ülkemiz Şirketlerininin E-Dönüşüm Tercihleri

E-Fatura Entegratörlüğü 70%
Kep 44%
E-Saklam 60%

Yardım mı Lazım Bize ulaşabilirsiniz